Yi (sinnet) och Quan (näven eller kampsporten)


Dr Paul Lam
Qi (livsenergin) är drivkraften för den inre kraften (Jin). Sinnet (yi) riktar Qi, och Qi driver Jin, i praktiken är Yi, Jin och Qi oskiljaktiga. I det antika Kina var det medvetna sinne och det undermedvetna sinne inte väldefinierade. Faktum är att det undermedvetna sinnet inte är ett accepterat koncept, även om det ofta uttrycks som andan (shen). Yi i detta sammanhang kan användas för att täcka både medvetet och undermedvetet sinne.
Yi (sinnet) och Quan (näven eller kampsporten)