Vad är internt och hur man arbetar med det?


Dr Paul Lam
Det finns olika sätt att titta på det interna och det externa. I verkligheten är dessa komponenter oskiljaktiga. Det bidrar till att fokusera på en aspekt under en längre tid för att förbättra den aspekten. Det är därför som vi behöver definiera och separera dem, efter att ha förbättrat alla aspekter kan vi sedan sätta bitarna ihop för att nå en högre nivå.