Undervisning Tai Chi Chuan till barn


Av Richard Livingston, MD
Barn älskar att lära så länge som lärandet är kul bör lärare lära sig hur barnen lär sig bäst. Dr Livingston, en barnpsykiastrist skisserar några av metoderna för att göra detta på ett effektivt sätt.

Fullständig titel: Teaching Tai Chi Chuan till barn: Utvecklings- och beteendestiftelser
Av Richard Livingston, MD, barn och ungdomspsykiatri, Little Rock, Arkansas, USA