Tai Chi för Fall Prevention studie


Dr Paul Lam
Denna studie visar att Tai Chi för artritprogrammet har stor potential för hälsofrämjande, eftersom det kan hjälpa äldre människor att undvika fall genom att utveckla sin balans, muskelstyrka och självförtroende.
Sammanfattning av en publicerad artikel:

"Effekterna av Sun-Style Tai Chi-träning på fysisk fitness och fallprevention i fall-utsatta vuxna"
Publicerad i tidskriften Advanced Nursing 51 (2), 150-157
av Dr Choi JH, Moon JS och Song R. (2005)

"När människor blir äldre är de mer benägna att uppleva fall och detta kan leda till några mycket allvarliga hälsoproblem