Tai Chi för Arthritis Program Information Sheet


Dr Paul Lam
Under det senaste decenniet har tai chi fått erkännande som en användbar hälsoövning, särskilt eftersom fler vetenskapliga studier har validerat sina många hälsofördelar. Denna artikel syftar till att ge information och riktlinjer för personer med artrit.
Tai Chi för Arthritis Program Information Sheet