Spiral Force (chan ssu jin)


Dr Paul Lam
I den här artikeln kommer jag att börja med en spiralstyrka, följa med klassificeringen av spiralstyrkorna, beskriv sedan några metoder för att förbättra den och avsluta med en praktisk träning "avslappnad bindning" för att förbättra din spiralkraft.