Policy

Vi respekterar din integritet!

Vi är engagerade i att skydda din integritet när du besöker vår hemsida, gå med i nyhetsbrevslistan, använd webbutiken eller registrera dig för en workshop. Vi säljer inte, hyr, byter eller distribuerar din information till någon tredje part.

För att behandla din beställning måste vi ha ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsinformation. Denna information används endast för att behandla din beställning och utan annat syfte. Din bank mottar din kreditkortsinformation för behandling och avsändaren tar bara emot ditt namn och adress. Din e-postadress och telefonnummer krävs om vi har en fråga om din beställning och att meddela dig att din beställning är på väg. Vi använder inte din personliga information på något annat sätt om du inte är auktoriserad av dig.