Försiktighetsåtgärder vid undervisning Tai Chi


Dr Paul Lam
Det är bra att tänka på detta ämne i tre riktningar. 1. Intention 2. Den stora bilden 3. De specifika tekniska detaljerna