Praktiskt fotarbete


Julie King och Dr Paul Lam
"Energin är dirigerad i fötterna, utvecklas i benen, styrs av midjan och rör sig upp till fingrarna. Fötterna, benen och midjan måste fungera som en så att när du går fram och återvänder får du ett bra tillfälle och en överlägsen position