Musik CD-spelningsrättigheter

 

  

Tai Chi Productions ger köpare av våra tai chi musik cd-skivor rätten att spela dem i sina klasser och under offentliga eller privata föreställningar för icke-kommersiella kampanjer. Inom ramen för ditt lands rättssystem ger vi dig rätt att använda musik-cd-skivorna för ovan nämnda ändamål utan att behöva betala oss eller någon av våra agenter extra avgifter. Vi ger dig detta rätt eftersom syftet med oss ​​att producera musik cd är att göra tai chi tillgänglig för så många människor som möjligt.  

 

 
Dr Paul Lam