Referenslista för Ted Nomination

USA:

Richard H. CarmonaMD, MPH, FACS
17th Surgeon General of the United States
President, Canyon Range Institute
Distinguished Professor Mel och Enid Zuckerman College of Public Health

Peter M. Wayne, Ph.D.
Docent i medicin
Harvard Medical School
Forskningschef, Osher Center for Integrativ Medicin
Avdelning av förebyggande medicin
Brigham och Women's Hospital och Harvard Medical School

Kathleen A. Cameron, MPH
Senior Director
Centrum för hälsosam åldrande
National Council on Aging

Leigh F. Callahan, PhD
Mary Link Briggs Distinguished Professor of Medicine
Professor i socialmedicin och ortopedi
Adjungerad professor, epidemiologi
Direktör, gemenskaps- och resultatforskning
Direktör, Osteoarthritis Action Alliance Professor Leigh F. Callahan, PhD
Direktör, gemenskap och resultatforskning, University of North Carolina, USA

Nick Turkas MS
Direktör, konsumentstöd, artritfonden, USA

Jerry Pearson
Professor emeritus
University of California, Santa Barbara

Ernestine Hall, VD
Styrelsen
Tai Chi för hälsa gemenskapen USA

Australien

Niccola Follett
Falls Prevention Coordinator
Southern NSW Local Health District

Dr Caroline West
Verkställande direktör
East Sydney läkare
Tidigare president Australasian Society of Lifestyle Medicine

Professor Stephen Lord
Senior forskare
Falls, Balance and Injury Research Center
University of NSW

Barry Jordanien
Den första i Australien, Taekwondo Poomsae World Champion i Master 4 divisionen (65 år och äldre)
NSW Australien

schweiz

Ellen Reitsma
PT, Master Trainer, Tai Chi för Health Institute, Schweiz

Sydkorea

Professor Rhayun Song, RN, PhD
Nursing College, Chungnam National University
Direktör, Tai Chi för hälsoutbildning och forskningscenter

UK

Margaret Brade LlB, BSc, MBA
Verkställande direktör, Ålder UK Stockport, Storbritannien

Professor Colin Hughes,
Direktör för socialt ansvar, Jord- och miljövetenskapliga institutionen,
Tidigare Associate Vice President och Associate Dean
University of Manchester, Storbritannien

Linda Arksey - FMSM, Dip ITEC, Cert Ed, MBRCP, BDNA, Master Trainer - Tai Chi för Health Institute
BSA - Tidigare olympisk isdansare

Veronica Ashcroft
Master Trainer, Tai Chi för Health Institute
Seniorinstruktör, Tai Chi Union för Storbritannien
Instruktör, Longfei Taijiquan Association och British Council for Chinese Martial Arts

Sri Lanka

Prof. Kirthi S. Walgama
Institutionen för ingenjörsmatematik, University of Peradeniya, Sri Lanka

Saudiarabien

Dr Sahar Alsebaie, MD
Kärnmedicinsk konsult, kung Abdulaziz Medical City, Saudiarabien

sverige

Amanda Lundvik Gyllensten
A / Professor, Institutionen för hälsovetenskap
Lunds universitet, Sverige

Norge

Till Uhlig MD / Professor
Nationell rådgivande enhet för rehabilitering i reumatologi
Institutionen för reumatologi, Diakonhjemmet sjukhus
Box 23 Vinderen, N-0319 Oslo, Norge
E-post: tillmann.uhlig@medisin.uio.no