Disclaimer

 

Tai Chi for Health Institute strävar efter att hålla all information på denna hemsida uppdaterad, men kan inte garantera att den information som lämnas är korrekt. Denna information tillhandahålls "som det är" utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti. Eventuella misstag i denna information som uppmärksammas kommer att korrigeras så snart som möjligt. Tai Chi för Health Insitute förbehåller sig rätten att ändra informationen på denna webbplats när som helst. Tai Chi for Health Insitute tar inget ansvar för förlust eller skada som en person lider för, eftersom den personen direkt eller indirekt litar på någon information på denna webbplats.
Copyright Tai Chi for Health Insitute hävdar upphovsrättens ägande av all information på denna webbplats, om inte annat uttryckligen anges. Uttalande om godtagbar användning Ingen information får användas för kommersiellt ändamål, såvida inte och till Tai Chi för hälsoinstitut ger skriftligt tillstånd.