Disclaimer 2018-09-19T02:40:57+00:00
Loading ...

Disclaimer

Tai Chi for Health Institute strävar efter att hålla all information på denna hemsida uppdaterad, men kan inte garantera att den information som lämnas är korrekt. Denna information tillhandahålls "som det är" utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti. Eventuella misstag i denna information som uppmärksammas kommer att korrigeras så snart som möjligt.

Tai Chi för hälsoinstitutet förbehåller sig rätten att ändra informationen på denna webbplats när som helst.

Tai Chi for Health Institute tar inget ansvar för förlust eller skada som en person lider för, eftersom den personen direkt eller indirekt har åberopat någon information på denna webbplats.

Copyright

Tai Chi for Health Institute hävdar upphovsrättens äganderätt till all information på denna webbplats, om inte annat uttryckligen anges.

Uttalande om acceptabelt

Användning Ingen information får användas för kommersiellt ändamål, såvida inte och till Tai Chi for Health Institute ger skriftligt tillstånd.

Håll dig uppdaterad med nyheter, händelser och mer.

Anmäl dig till den gratis Tai Chi för hälso-nyhetsbrevet