Acceptans genom Science


Dr Paul Lam och Nancy Kieffer
Vi vet alla att Tai Chi gynnar vår fysiska och mentala hälsa. Vi vet det för att vi har hört det från andra. Vi har förmodligen upplevt det själv. Det är inte tillräckligt. Vägen för Tai Chi att förökas av officiella organ är genom vetenskapliga studier.
Acceptans genom Science